Video

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!
Intervjuer Ekestad
Skuggor från vindkraftverk i TuggarpI skuggan av en vindkraftspark
Besök hos Doris i Krokek

Bygge av ett vidkraftverk


Danish Wind turbine accident

Windmill Disaster


Video


Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft byggs ut?


Här finns några berättelser om hur det är

att leva med vindkraftverk i sin närhet, vi

har även valt att visa filmer som handlar

om byggnation och annat som man som privatperson behöver veta och ta ställning

till innan vindkraftverkspark byggs.