Video

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!

 

 

 

Intervjuer Ekestad

 

 

Skuggor från vindkraftverk i Tuggarp

 

 

 

 

 

I skuggan av en vindkraftspark

 

 

Besök hos Doris i Krokek

 

 

 

Bygge av ett vidkraftverk

Danish Wind turbine accident

 

 

 

Windmill Disaster

Video

Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft byggs ut?

 

Här finns några berättelser om hur det är

att leva med vindkraftverk i sin närhet, vi

har även valt att visa filmer som handlar

om byggnation och annat som man som privatperson behöver veta och ta ställning

till innan vindkraftverkspark byggs.