Föreningen

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!Vilka är vi?


Föreningen Bevara Svartedalen är en fristående, partipolitiskt och religiöst

obunden idéell föreningen. Föreningen arbetar för att områden runt och i

Svartedalen i Kungälvs- och Stenungsunds kommuner bibehålls orörda

och att den tysta naturen med höga natur- kultur och friluftsvärden bevaras.


Föreningen arbetar med att sprida faktabaserad information om området samt

informera om risker för natur, människor och miljö vid olika typer av exploateringar.

Föreningen tar inte ställning för eller mot vindkraft.Styrelse

Ordförande: Gunilla Gustavsson Löfman, Duvesjön, Romelanda, 0707-22 51 54.

Sekreterare: Berndt Carlsson, Gårdskiftegatan 19, Ytterby, 0705-34 96 07.

Kassör: Ingela Johnsson, Björröd Kode, 0709-74 98 11.


Ledamot: Ditte Aldeman, Duvesjön 333  Romelanda, 0731-551010.

Leamot: Maria Framme, Duvesjön 110, Romelanda, 0702-34 35 17.


Suppleant: Linda Isaksen, Björröd 320, Kode, 0768-84 86 85.

Suppleant Anders Lindgren, Duvesjön 120, Romelanda, 0705-75 78 28.


Hemsidesansvarig: Helene Brandt, Duvesjön 302, Romelanda, 0739-66 73 23.

Verksamhetsberättelser


Verksamhetsberättelse 2015.


Verksamhetsberättelse 2016.


Verksamhetsberättelse 2017.Föreningen Bevara Svartedalen samarbetar med Naturskyddsföreningen,

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark och Studiefrämjandet.