medlem

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!Hjälp oss att bevara Svartedalen

intakt, bli medlem i föreningen

Bevara Svartedalen!Medlemskap kostar 100 kr per person, över 18 år.

Barn och ungdomar i samma hushåll som betalande vuxen, gratis

medlemskap. Insättning av medlemsavgiften sker på bankgirokonto

531 – 9850. Glöm ej att ange din adress vid inbetalning.


Insättning av medlemsavgiften sker på bankgirokonto 531 – 9850 eller till Swish-nummer 123 233 94 71. Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning.


Efter genomförd betalning. Var vänlig mejla namn, adress, telefonnummer och e-mail

på de medlemmar du betalar för till info@bevarasvartedalen.se eller skicka sms till 0705-349607. Glöm ej att uppge barnens namn.
Vart går medlemsavgiften?

Bevara Svartedalen är en helt ideell förening, allt arbete av medlemmarna

sker utan ersättning för nedlagd tid. Dock så har vi löpande kostnader för

administration, porto, tryck, mm som kommer att täckas av medlems-

avgifterna.