HÄNDER JUST NU

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!


 

Händer just nu!

 

 


Årsmöte i Föreningen Bevara Svartedalen


Information kommer inom kort.


Länk till kallelse


Länk till verksamhetsberättelseMark- och Miljödomstolen avvisar Kungälv Energis överklagan

Mark och Miljödomstolens dom kom den 4/7-2019. De anser att Miljö-och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun har grund för sitt beslut om förbud av etablering av vindkraft i Svartedalen. De anser att verksamheten strider mot flera lagparagrafer i Miljöbalken, försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen samt Artskyddsförordningen.

Bakgrund: Länsstyrelsen i Västra Götaland avvisade i dec 2018 överklagan från Kungälvs Energi och fastslog därmed Miljö-och byggnadsnämndens beslut om att förbjuda etablering av vindkraft i Svartedalen. KEAB överklagade till Mark- oh Miljödomstolen.

Med stöd av Försiktighetsprincipen och Lokaliseringsprincipen i Miljöbalkens andra kapitel jämte bestämmelser i Artskyddsförordningen anser Miljö- och Byggnadsnämnden att etablering inte kan tillåtas. Det är inte möjligt att med rimliga försiktighetsmått förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för rödlistade arter i området. Det här beslutet har Kungälv Energi nu överklagat tre gånger och samtliga har avvisats.

Kungälv Energi har nu fram till den 25/7 på sig att ta ställning till eventuell överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen.

 

Ny medlemsavgift för 2019

För att vi som förening ska få talerätt i Mark- och Miljödomstolen behöver vi ha minst 100 medlemmar/år i minst tre år. Nu är ditt medlemskap viktigare än någonsin.

 

Sätt in 100:-/vuxen på BG 531-9850 eller Svish 123 233 94 71. Under 18 år ingen avgift. Skriv namn på betalningen.

 

Var vänlig mejla namn, adress, telefon och e-mail på de medlemmar du betalar för till info@bevarasvartedalen.se, eller skicka sms till 0705-349607.

 

Rapportera observationer till artportalen!

Vi vill uppmana medlemmar och allmänhet att rapportera in till artportalen.se om

ni gör eller tidigare har gjort observationer av fåglar, särskilt ugglor och rovfåglar.

Det finns många utrotningshotade arter i och kring Svartedalen.

 

Det är väldigt viktigt att varje observation rapporteras in till artportalen. Det kan ha stor betydelse för Länsstyrelsens beslut. Hör av er så hjälper vi gärna till med rapporteringen.

https://artportalen.se.

 

Nästa föreningsmöte:

Måndagen den 18 mars  kl.18.30, FUBs lokal. Kongahällagatan 118. Ingång från Christian IV väg vid den stora skorstenen. Parkering vid skorstenen.

 

 

Svensk pärla i Bohuslän, som riskerar få vindkraftsanläggning hos sig

Madeleine Westins, meteorolog från TV4 och hennes resa genom sommarsverige

fortsätter. Nu besöker hon Svartedalen, som svenska folket röstat fram som ett av

de vackraste naturområden i Sverige genom kampanjen Svenska Pärlor. WWF-

ambassadören och fotbollslegendaren Glenn Hysén har bestämt sig för att visa

upp den stadsnära vildmarken på ett lite annorlunda sätt.

Se filmen här

 

Fakta om konsekvenser och risker för människor och natur

Klicka här för att ladda hem flyer om Svartedalen.

 

 

Lägesrapport och kort historik

Klicka här för att ladda hem lägesrapporten.

 

Klicka här  för att ladda hem verksamhetsberättelse.

 

Ladda ner sammanställning (11 Mb).

Ladda ner bilaga från KP 2013-09-13, (2 Mb).

 

Yttrande 2015.