HÄNDER JUST NU

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!

 

 

Händer just nu!

 

 

 

Nytt beslut i Miljö-och byggnadsnämnden kommer någon gång under våren

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun tog våren 2017 på goda grunder

beslut om att förbjuda vindkraftsprojektet i Dalen i Svartedalen. Kungälvs Energi överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen återvisade ärendet till kommunen

för kompletterande handläggning. Det finns flera skäl att åberopa miljöbalkens försiktighetsprincip och lokaliseringsprincip för ett förbud.

 

Ny handläggning av ärendet pågår nu och nytt beslut i Miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen någon gång under våren.

 

Rapportera observationer till artportalen!

 

Vi vill uppmana medlemmar och allmänhet att rapportera in till artportalen.se om

ni gör eller tidigare har gjort observationer av fåglar, särskilt ugglor och rovfåglar.

 

Det finns många utrotningshotade arter i och kring Svartedalen.

Det är väldigt viktigt att varje observation rapporteras in till artportalen. Det kan ha stor betydelse för Länsstyrelsens beslut. Hör av er så hjälper vi gärna till med rapporteringen.

https://artportalen.se.

 

Nytt år - ny medlemsavgift för 2018

Tack för stöd och arbetsinsatser under året som gått. Föreningen fortsätter att kämpa

nummer 123 233 94 71. Under 18 år ingen avgift. Skriv namn på betalningen.

Var vänlig mejla namn, adress, telefon och e-mail på de medlemmar du betalar för till info@bevarasvartedalen.se

eller skicka sms till 0705-349607.

 

Nästa  föreningsmöte:

Datum för nästa möte: måndagen den 5 mars kl.18.30, FUBs lokal. Kongahällagatan 118. Ingång från Christian IV väg vid den stora skorstenen. Parkering vid skorstenen.

 

 

Svensk pärla i Bohuslän, som riskerar få vindkraftsanläggning hos sig

Madeleine Westins, meteorolog från TV4 och hennes resa genom sommarsverige

fortsätter. Nu besöker hon Svartedalen, som svenska folket röstat fram som ett av

de vackraste naturområden i Sverige genom kampanjen Svenska Pärlor. WWF-

ambassadören och fotbollslegendaren Glenn Hysén har bestämt sig för att visa

upp den stadsnära vildmarken på ett lite annorlunda sätt.

Se filmen här

 

Fakta om konsekvenser och risker för människor och natur

Klicka här för att ladda hem flyer om Svartedalen.

 

 

Lägesrapport och kort historik

Klicka här för att ladda hem lägesrapporten.

 

Klicka här för att ladda hem verksamhetsberättelse.

 

Ladda ner sammanställning (11 Mb).

Ladda ner bilaga från KP 2013-09-13, (2 Mb).

 

Yttrande 2015.