HÄNDER JUST NU

BEVARA SVARTEDALEN

Vi är en idéell förening som arbetar för att områden runt och i Svartedalen, bibehålls orörda!


 

Händer just nu!


 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland avvisar Kungälvs energis överklagan och fastslår därmed Miljö-och byggnadsnämnden förbjud mot etablering av vindkraft i Svartedalen – Kungälvs Energi överklagar igen!!!


 

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun tog redan våren 2017 beslut om att förbjuda vindkraftsprojektet i Dalen i Svartedalen. Kungälvs Energi överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen återvisade ärendet till kommunen för kompletterande handläggning.

 

Den 15/3 2018 tog Miljö- och Byggnadsnämnden med enhällig nämnd åter igen nytt beslut om att förbjuda etablering av vindkraft i Dalen. Med stöd av Försiktighetsprincipen

och Lokaliseringsprincipen i Miljöbalkens andra kapitel jämte bestämmelser i Artskyddsförordningen anser de att etablering inte kan tillåtas. Det är inte möjligt att med rimliga försiktighetsmått förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada

eller olägenhet för rödlistade arter i området.

 

I december 2018 avvisade Länsstyrelsen Kungälvs Energis överklagan och fastslår därmed kommunens beslut. 

 

 

 

Kungälvs Energi (helägt av kommunen) har nu åter igen överklagat den egna kommunens beslut till Mark-och Miljödomstolen.

 

Eventuella rättegångsförhandlingar och dom kommer någon gång under våren  2019

 

Nytt år och ny medlemsavgift för 2019


För att vi som förening ska få talerätt i Mark- och Miljödomstolen behöver vi ha minst 100 medlemmar/år i minst tre år. Nu är ditt medlemskap viktigare än någonsin.

 

Sätt in 100:-/vuxen på BG 531-9850 eller Svish 123 233 94 71. Under 18 år ingen avgift. Skriv namn på betalningen.

 

Var vänlig mejla namn, adress, telefon och e-mail på de medlemmar du betalar för till info@bevarasvartedalen.se, eller skicka sms till 0705-349607.

 

Rapportera observationer till artportalen!


Vi vill uppmana medlemmar och allmänhet att rapportera in till artportalen.se om

ni gör eller tidigare har gjort observationer av fåglar, särskilt ugglor och rovfåglar.

Det finns många utrotningshotade arter i och kring Svartedalen.

 

Det är väldigt viktigt att varje observation rapporteras in till artportalen. Det kan ha stor betydelse för Länsstyrelsens beslut. Hör av er så hjälper vi gärna till med rapporteringen.

https://artportalen.se.

 

Nästa föreningsmöte:


Måndagen den 4 februari  kl.18.30, FUBs lokal. Kongahällagatan 118. Ingång från Christian IV väg vid den stora skorstenen. Parkering vid skorstenen.

 

 

Svensk pärla i Bohuslän, som riskerar få vindkraftsanläggning hos sig


Madeleine Westins, meteorolog från TV4 och hennes resa genom sommarsverige

fortsätter. Nu besöker hon Svartedalen, som svenska folket röstat fram som ett av

de vackraste naturområden i Sverige genom kampanjen Svenska Pärlor. WWF-

ambassadören och fotbollslegendaren Glenn Hysén har bestämt sig för att visa

upp den stadsnära vildmarken på ett lite annorlunda sätt.

Se filmen här

 

Fakta om konsekvenser och risker för människor och natur


Klicka här för att ladda hem flyer om Svartedalen.

 

 

Lägesrapport och kort historik


Klicka här för att ladda hem lägesrapporten.

 

Klicka här  för att ladda hem verksamhetsberättelse.

 

Ladda ner sammanställning (11 Mb).


Ladda ner bilaga från KP 2013-09-13, (2 Mb).


 

Yttrande 2015.